Su Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Su Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!
Su Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Su Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Už laisvę kovoję ir himną giedoję —
Negalim Tėvynės negerbt.

Laisvi ir galingi — vaikai mūs laimingi
Gėrėsis savąja Tėvyne.
Nuoširdūs, garbingi — lietuviai šlovingi —
Gyvens savo ainių didybe.

Gal kas nepatinka kai bėdos apninka,
Tad dirbki ir dar pakentėki.
Didžiuokis, lietuvi, nes laisvę mes turim

Už laisvą rytojų, Jums, kolegos, kartoju —
Mes vėliavoj laisve plazdėkim!

Be informed!

Sign up for newsletter