Dėl galimai nederamo LCP nario N. Puteikio elgesio

LCP Etikos komisijai

 

Rima Štefane

Išrinkta LCP Tarybos narė

Telšių raj. skyrius

Dėl galimai nederamo LCP nario N. Puteikio elgesio

 

Esu teisėtame suvažiavime išrinkta Tarybos narė, todėl manyčiau, kad turiu teisę išreikšti savo nuomonę bet kokiais su LCP veikla susijusiais klausimais. Pastaruoju metu mano asmeninę nuomonę „stengiasi“ pakeisti, „primesdamas“ savąją, esamas teisėtai išrinktas LCP Pirmininkas N. Puteikis. Paskutinieji jo veiksmai galimai yra nesuderinami su jo pareigybėmis, t.y., būdamas partijos Pirmininku, jis pažeidžia esminius Lietuvos Centro partijos principus:

LCP

  • siekia ugdyti valstybę, paremtą susitarimu apginti žmonių prigimtines teises – tikėti, galvoti, apsispręsti, kalbėti, pasirinkti ir veikti nepriklausomai;
  • garantuoja konstitucinę demokratiją, decentralizaciją ir valdžių atskyrimą, teisės viršenybę valstybės valdyme ir viešajame piliečių gyvenime, o privačiame – pagarbą moraliniam apsisprendimui;
  • neigia ir atmeta ideologinį diktatą.

 

Naudodamasis pareigomis, suteikiančiomis viršenybę prieš kitus LCP narius, N. Puteikis sąmoningai klaidina LCP Tarybos narius ir „bando“ juos nuteikti prieš mane. Neturėdamas visos informacijos jis drąsiai teigia: „Tokiam jos (turima omenyje Laura Radzevičiūtė, nors aš jos nė vieno karto savo laiškuose net nepaminėjau) elgesiui akivazidžiai pritaria Rima štefanė, kuri iš esmės nepadėjo partijai rinkti parašų.“  Prieš tai Pirmininkas, neturėdamas kuo manęs šantažuoti, retoriškai klausė: „Beje, kiek parašų per tris rinkimus surinkote Telšių rajone? Gal kas kitas padėtų man tokią info gauti?“

Ne gana to, aš iš visų gerbiamo partijos Pirmininko gaunu sveiku, blaiviu protu nesuvokiamus pasiūlymus: „Gerbiama Rima, padarykime mainus – juk abu esame lygiaverčiai – pirma įvertinkite viešai pareikšdami LCP tarybos nariams savo nuomonę apie Lauros veiksmus, o tada aš Jums pateiksiu Jūsų prašomus dokumentus.
Ar netikite, kad buvo suvažiavimas? Netikite, kad jame buvo kvorumas? Netikite, kad jame buvo priimti sprendimai dėl rinkimų? Kokia problema?“

Būtent dėl paskutinių klausimų ir užsitraukiau gerb. Pirmininko nemalonę. Tarybai privaloma pateikti suvažiavimo dokumentus. Apie kokius mainus kalba?

Su visu susirašinėjimu galima susipažinti LCP-Taryba Google Groups.

Manyčiau, kad LCP Pirmininko pareiga burti narius darbui, o ne skaldyti ir valdyti.

Būčiau dėkinga, jei įvertintumėte LCP Pirmininko elgesį kitaip mąstančių narių atžvilgiu ir bent jau oficialiai viešai jį įspėtumėte. Tikėtina, kad taip gerb. Pirmininkas geriau įsisavins pagarbos pamoką.

Mielai atsakysiu į papildomus klausimus.

Pagarbiai,

Rima Štefane,

Išrinkta LCP Tarybos narė,

Telšių skyrius

 

 

Be informed!

Sign up for newsletter