Programa

SAVIVALDYBIŲ RINKIMŲ PROGRAMA (tikslinama naujiems rinkimams)

Lietuvos Centro partija sako, kad atėjo laikas permainoms. Mes už tvirtą, finansiškai savarankišką savivaldą, kur sprendimai priimami tik atsižvelgus į bendruomenės ir kiekvieno jos nario nuomonę.

Kiekvienam piliečiui leiskime kurti savo ateitį.

TURĖSIME DARBĄ – BUS IR DUONOS

Didinti Klaipėdos mieste naujų darbo vietų skaičių – skatinti naujas investicijas Klaipėdos LEZ‘e.Mažinti naujų namų ir butų statybos projektų derinimo trukdžius.Spartinti daugiabučių namų modernizavimą, siekiant sumažinti šilumos nuostolius ir išlaidas būsto išlaikymui.Padidinti vietų skaičių lopšeliuose darželiuose – statyti naujus ir atnaujinti veikiančius, teikti tinkamo vaikų maitinimo ir priežiūros paslaugas.Sumažinti darbingų žmonių emigraciją į užsienį – didinti darbo užmokestį, tobulinti lengvatas būsto įsigijimui ir pašalpas vaikų auginimui.

SAUGI APLINKA – RAMYBĖ ŠEIMOJE IR VISUOMENĖJE

Siekti mūsų ir mūsų vaikų bei anūkų saugumo kieme ir gatvėje – išasfaltuoti ir apšviesti miesto gatves, kiemus, sutaisyti šaligatvius, didinti automobilių parkavimo vietųskaičių prie daugiabučių namų.Gerinti darbo sąlygas įmonėse, siekiant išvengti sunkių, mirtinų traumų, profesinių ligų.Stiprinti jaunimo sveikatą – organizuoti sistemingą sveikatos patikrą mokyklose,gerinti maitinimo ir mokymosi sąlygas.Garantuoti pagyvenusių žmonių priežiūrą, siekti padidinti pensiją bei kitas socialines garantijas.Mažinti biurokratizmą, didinti valdžios sprendimų viešumą – aktyviau valdyme taikyti informacines technologijas.

TURININGAS LAISVALAIKIS – GERA SAVIJAUTA

Įrengti Klaipėdoje šiuolaikinį sporto kompleksą. Įrengti naujus ir atnaujinti esamus dviračių takus bei sporto aikšteles, išnaudojant pajūrio teikiamus privalumus. Didinti jaunimo užimtumą – išlaikyti esamus ir kurti naujus meninės ir techninės kūrybos bei sporto būrelius, klubus, stovyklas. Sudaryti palankesnes galimybes paaugliams nuo 14 metų dirbti vasaros atostogų metu. Nuolat taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą įsigyjant kompiuterį arba (ir) interneto prieigą. Remti Klaipėdos kultūros, meno bei jūrinių tradicijų puoselėjimą.

GALIMYBĖ LAISVAI KURTI – VISUOMENĖS GEROVĖ

Skatinti daugiau įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšų kuriant Klaipėdos miesto bendruomenei naudingus projektus. Optimizuoti Klaipėdos miesto transporto srautus, sumažinti oro taršą – tiesti aplinkelius. Išsaugoti ir puoselėti senamiesčio kultūrinį ir architektūrinį paveldą – restauruoti pastatus „vaiduoklius”. Skatinti smulkaus ir amatininkų verslo tradicijas Klaipėdos senamiestyje. Kurti turizmo strategiją ir infrastruktūrą „Klaipėda – Lietuvos vartai į pasaulį”.

IŠSILAVINĘS PILIETIS – TURTINGA ŠEIMA IR VALSTYBĖ

Siekti vidurinio išsilavinimo prieinamumo ir kokybės visiems visuomenės nariams. Sudaryti sąlygas kiekvienam pageidaujančiam mieste mokytis kompiuterinio raštingumo ir naudojimosi internetu. Gerinti aukštojo mokslo kokybę bei studijų sąlygas – didinti pramonės ir verslo bei švietimo institucijų bendradarbiavimą, studijų programas siejant su realiu praktiniu mokymu, didinti materialią paramą studentams. Siekti, kad kūrybiniai, mokslo ir technikos pasiekimai būtų įgyvendinti čia, Klaipėdoje.

Be informed!

Sign up for newsletter