Dokumentai

2003 metų pavasarį Lietuvos centro sąjungai (LCS), kuriai tuo metu vadovavo Kęstutis Glaveckas, nutarus jungtis su kitomis partijomis, iškilo grėsmė LCS išnykti. Tam pritarė ne visi centristai.

Nuolat susijungimui oponavęs LCS kūrėjas, Kovo 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas, siekdamas partijos atkūrimo, oficialiai pareiškė: ,,Centro sąjungos likvidavimas pakerta trinarę Lietuvos politinę sistemą, todėl yra nukreiptas ir prieš valstybę. Jausdami atsakomybę už centristinių idėjų likimą Lietuvoje ir vidurio politinių jėgų stiprinimą, pareiškiame: mes atkuriame centro partiją. Mes sakome: centro partija yra ir bus.”

2003-07-04 Vilniuje buvo LCS pagrindu įkurta Nacionalinė centro partija. 2005 metais partijai pavyko atgauti istorinį partijos pavadinimą – Lietuvos centro partija.

2003-07-31 įkurtas Lietuvos Centro partijos Klaipėdos skyrius.

Pagrindiniai Klaipėdos skyriaus dokumentai remiasi LCP dokumentais ir išreiškia bendrą partijos poziciją.

LCP Klaipėdos skyriaus programa atnaujinta 2007 m. savivaldybių rinkimams.

LCP Klaipėdos skyriaus nuostatos atitinka bendrąsias partijos nuostatas. Partijos programinės nuostatos yra partijos apmąstymų apie naująją Lietuvos situaciją kryptys, kuriomis einant turėtų būti sukurti valstybinėmis programomis tapti galintys dokumentai, realizuoti galimi tada, kai partija turės daugumą Lietuvos Seime, patikimus atstovus ES valdymo struktūrose ir pasaulio organizacijose.

LCP Klaipėdos skyriaus įstatai parengti 2003 m. pagal tipinius LCP skyrių įstatus.

***

Jausdami atsakomybę už centrizmo idėjų likimą Lietuvoje ir vidurio politinių jėgų stiprinimą, sakome:Centro partija yra ir bus. Pagal problemų sprendimo vietos akcentavimą partijos pamažu ryškėja kaip integralinės ir nacionalinės partijos. Centristinės partijos šiuo metu pagal savo prigimtį yra nacionalinius interesus ginančios, taigi, geopolitiškai pasaulio demokratizacijos procesus vykdančios partijos. Nacionalinės partijos ideologinių nuostatų atskaitos taškas yra nacionalinė valstybė, kurios pakankamų galių atveju Lietuvos centristai tikisi spręsti tiek lietuvių tautos, tiek pasaulio likimo klausimus.

Be informed!

Sign up for newsletter